Gå till innehåll

Nationell samverkan medicinteknik

Genom nationellt ordnat införande samverkar alla Sveriges regioner för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av medicintekniska produkter över hela landet.

Medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, är en beslutsgrupp med representanter från de sex samverkansregionerna för hälso- och sjukvård. MTP-rådet ger rekommendationer om införande och användning av medicintekniska produkter.

MTP-rådets rekommendationer

Nyheter