Gå till innehåll

Beredningsgruppen

MTP-rådets beredningsgrupp utgör ett operativt stöd till MTP-rådet och består av representanter från de sex samverkansregionerna för hälso- och sjukvård.

MTP-rådet är operativ uppdragsgivare och kan ge specifika uppdrag till beredningsgruppen. Den nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik utser ledamöter i MTP-rådets beredningsgrupp utifrån nomineringar från samverkansregionerna för hälso- och sjukvård.

Uppdrag

Beredningsgruppens uppdrag är att bereda ärende till MTP-rådet. Beredningsgruppen ansvarar för horisontspaning och ett första urval enligt MTP-rådets beslutade prioriteringskriterier.

Beredningsgruppens ledamöter

Sofia Medin, sammankallande, koordinator, SKR

Amina Blivik, handläggare, SKR

Stina Hellstrandh, projektledare, medicinteknisk civilingenjör, PhD, region Örebro län, samverkansregion Mellansverige

David Stenstad, sjukhusingenjör, Region Uppsala, samverkansregion Mellansverige

Frida Svensson, medicinteknisk civilingenjör, Västra Götalandsregionen, Västra samverkansregionen

Matthias Schenkel, verksamhetschef hjälpmedel, Region Västerbotten, Norra samverkansregionen

Gustav Karlberg, specialist i allmänmedicin i Region Stockholm, samverkansregion Stockholm/Gotland

Sophia Frantz, överläkare, Region Skåne, Södra samverkansregionen

Johannes Olofsson, medicinteknisk civilingenjör, Region Kalmar, Sydöstra samverkansregionen