Gå till innehåll

MTP-rådet tar bort rekommendationen om att avvakta med användning av AsthmaTuner

Publicerad

MTP-rådet har beslutat att rekommendationen om att avvakta med användning av AsthmaTuner tas bort. En juridisk genomgång har genomförts och baserat på den vägledningen har företaget MediTuner AB gjort en justering av sin IT-tjänst. Den innebär att det nu är möjligt för regionerna att ta tjänsten i anspråk. MTP-rådet hänvisar till TLVs förmånsbeslut för vägledning.

Det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, ansvarar nu och framåt för beslut om nationellt ordnat införande av vissa medicintekniska produkter. MTP-rådet har tagit över rekommendationer som rör medicintekniska produkter från NT-rådet.

NT-rådet fattade i februari 2020 beslut att rekommendera regionerna att avvakta med användning av AsthmaTuner till dess att frågor om juridik, informationshantering och informationssäkerhet har utretts och tydliggjorts. En juridisk vägledning har tagits fram av SKR och den innehåller en rättslig analys av AsthmaTuners IT-tjänst kring informationshanterings- och dataskyddsfrågor. Företaget (MediTuner AB) har modifierat sin lösning i linje med det som vägledningen föreslår. MTP-rådet har därför fattat beslut om att ta bort rekommendationen om att vänta med införandet.. Det innebär att det nu är möjligt för regionerna att ta tjänsten i anspråk.

TLV fattade i december 2019 att AsthmaTuner ska ingå i läkemedelsförmånerna för användning till barn med okontrollerad astma. Varken NT-rådet eller MTP-rådet har omprövat TLV:s förmånsbeslut, men eftersom TLV inte värderat de legala aspekterna avseende IT-tjänsterna ville NT-rådet uppmärksamma regionerna om detta i sin tidigare rekommendation.

Senast ändrad