Gå till innehåll

Sökes – nya produkter för bedömning av stroke

Publicerad

Känner du till någon ny eller kommande medicinteknisk produkt för diagnostisering vid misstänkt stroke? I så fall kan du tipsa TLV.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) bedriver sedan en tid tillbaka något som kallas horisontspaning. Det är ett sätt att identifiera nya medicintekniska produkter som är på väg in på marknaden. Denna temaspaning gäller produkter inom diagnostisering och medicinsk bedömning vid misstänkt stroke. Det kan handla om forsknings- och utvecklingsprojekt, pågående kliniska studier eller nya godkända produkter. TLV bedriver horisontspaningen i samarbete med regionernas samverkansmodell för medicinteknik inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård där MTP-rådet (Medicintekniska produktrådet) har en samlande funktion. Genom horisontspaningen får MTP-rådet information och en lägesbild över vilka produkter och projekt som kan vara av intresse för framtida användning i hälso- och sjukvården.

– Horisontspaningen är en viktig del i vårt arbete och ett sätt att skaffa oss en överblick av vad som är på gång inom ett visst område. Den här gången är det produkter inom stroke vi fokuserar på, säger Sofia Medin samordnare i MTP-rådet.

Alla är välkomna att skicka in tips. Det kan vara branschorganisationer, vårdgivare, företag, högskolor, patientföreningar. Senast den 16 december vill TLV ha in förslagen.

Senast ändrad