Gå till innehåll

MTP-rådet utvärderar ny produktgrupp

Publicerad

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har beslutat att utvärdera ny teknik för självmonitorering av förmaksflimmer.

Nästa produktgrupp som Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) beslutat utvärdera är teknik som monitorerar förmaksflimmer. Rådet ber nu Tandvårds- och läkemedelförmånsverket (TLV) att göra en hälsoekonomisk värdering av ett antal produkter, vilket är ett led i processen innan en rekommendation ges till regionerna. TLV gjorde i somras en så kallad temaspaning inom hjärt- kärlområdet, som gav uppslag till produkter som MTP-rådet nu har funnit det intressant att gå vidare med. Det handlar om produkter där patienten själv kan registrera sitt EKG och skicka till sin vårdgivare. Idag finns flera tekniklösningar och appar som har den möjligheten. De produkter rådet i första hand kommer be TLV att värdera är Coala Heartmonitor Pro, CardioMem CM 100 XT och Kardia Mobile, men fler kan komma ifråga.

Senast ändrad