Gå till innehåll

På spaning efter ny medicinteknik

Publicerad

Det finns över 900 000 medicintekniska produkter på den svenska marknaden. Och ständigt dyker nya produkter upp. För att få kännedom om och kunna samordna införande av ny teknik i hälso- och sjukvården gör Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) så kallade temaspaningar på uppdrag av regionerna – en metod som både sparar tid, pengar och håller vården i framkant.

Temaspaningar görs på uppdrag enligt den samverkansmodell som finns i regionerna för att samordna införande av ny medicinteknik. Genom att ha koll på ny teknik som är på väg in på marknaden och som är medicinskt och hälsoekonomiskt motiverade kan stora besparingar göras plus att vården får de senaste lösningarna och terapierna.

Processen går till så att TLV sammanställer de bidrag som lämnas in om produkter inom ett särskilt tema och presenterar underlaget för regionernas samverkansmodell för medicinteknik. De får sedan bereda materialet vidare genom bland annat dialog med relevanta nationella programområden, NPO. Därefter tar Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) inom kunskapsstyrningssystemet ställning till att utfärda en eventuell rekommendation för ett bredare införande i vården.

– Temaspaningar besparar oss mycket tid. Genom att få in tips på produkter får vi snabbt ett urval av relevanta produkter, som det annars skulle ta lång tid för oss att identifiera. Den här processen är en viktig del i arbetet med att samordna införandet i regionerna, säger Sofia Medin, koordinator medicinteknik, MTP-rådet.

Den temaspaning som genomförs nu är inom bilddiagnostik med fokus på radiologi och patologi. Om du arbetar med eller har kännedom om produkter som utför någon form av automatiserad analys av digitala bilder inom området är du välkommen att lämna tips till TLV.

Senast ändrad