Gå till innehåll

Ny temaspaning för produkter inom KOL

Publicerad

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) genomför nu en så kallad temaspaning på medicintekniska produkter för användningsområdet obstruktiva lungsjukdomar, som astma och KOL. Temaspaningen sker på beställning från Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) regionernas samverkansmodell för medicinteknik.

Produkter av särskilt intresse är sådana som stödjer patienten i sin egenmonitorering och som kan integreras med en behandlingsplan. Syftet med temaspaningen är att identifiera nya medicintekniska produkter som så småningom kan rekommenderas i regionerna.

– Det här handlar om produkter som är på väg att börja användas i vården idag eller som det finns kännedom om. Det vi söker nu är produkter brett inom området, men det finns särskilt intresse för egenmonitorering vid KOL och astma. Om du känner till någon sådan produkt och som du kan rekommendera, så tipsa TLV, säger Sofia Medin, MTP-rådet.

Senast ändrad