Gå till innehåll

Produkter för ökad säkerhet vid strålning av prostatacancer införs stegvis

Publicerad

MTP-rådet uppmanar regionerna i en ny rekommendation att avvakta med införande av rectal spacers-produkterna SpaceOAR Hydrogel och Barrigel. Detta för att underlag saknas. Fyra regioner kommer nu att utvärdera produkterna för att få bättre kunskap.

I oktober 2021 beställde MTP-rådet hälsoekonomiska bedömningar av två rectal spacer-produkter från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), SpaceOAR Hydrogel och Barrigel. Rectal spacers är en gel som förs in mellan prostata och rektum för att vidga avståndet och därmed undvika strålning mot rektum.

Stegvis införande

TLV påbörjade arbetet med att förbereda utvärderingarna, men senare under hösten stod det klart att de båda företagen tackade nej till att för tillfället medverka. TLV har därför inte kunnat göra några hälsoekonomiska bedömningar. Det gör att MTP-rådet nu avråder från användning av produkterna till dess mer kunskap finns tillgänglig. För att inhämta underlag är MTP-rådet öppet för ett stegvis införande i fyra regioner, medan övriga uppmanas avvakta. De fyra regioner där det pågår ett införande är Region Skåne, Västragötalandsregionen, Region Uppsala och Region Västerbotten.

Sedan kommer en gemensam strukturerad uppföljning att göras, bland annat genom att använda den nationella enkäten inom Nationella prostatacancerregistret, NPCR.

Senast ändrad