Gå till innehåll

Behandlingsmetod vid allvarlig hjärntumör i förnyad rekommendation

Publicerad

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har förnyat rekommendationen av Optune till regionerna. Produkten används vid behandling av glioblastom. Ett nytt nationellt ramavtal har också slutits med tillverkaren.

Optune är en bärbar apparat som används för att behandla glioblastom med elektriska fält. Behandlingen ges för att bromsa tillväxten av glioblastom. Glioblastom är den vanligaste, men också svåraste formen av maligna hjärntumörer. Produkten består av ett antal keramiska plattor som fästs på huvudet, samt en generator som bärs i en väska. Omkring 400 fall av glioblastom diagnostiseras varje år i Sverige. Behandling med Optune är en underhållsbehandling tillsammans med andra behandlingar och rekommenderas vid nydiagnostiserat glioblastom. De andra standardbehandlingarna är operation, strålbehandling och ett läkemedel som heter temozolomid.

En äldre rekommendation och hälsoekonomisk analys av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) finns sedan tidigare. Den nya rekommendationen är baserad på samma analys eftersom det inte tillkommit nya data.

Ramavtal ger lägre kostnader

Produkten hyrs av tillverkaren och det finns nu ett nytt ramavtal med gemensamma villkor för samtliga regioner, som har upprättats mellan tillverkaren, Novocure GmbH:s svenska filial, och Adda Inköpscentral AB. Det innebär att regionerna därmed kan hyra Optune till ett reducerat pris.

– Det är glädjande att vi nu fått till stånd ett nytt nationellt ramavtal. Rabatten gör att behandlingskostnaderna är acceptabla och vi kan fortsätta att erbjuda patienter med glioblastom en god vård, säger Jan Liliemark, ordförande i MTP-rådet.

Avtalet och rekommendationen började gälla från och med den 9 juni i år.

Senast ändrad