Gå till innehåll

Sökes – medicinteknik som främjar Nära vård

Publicerad

Har du tips på medicintekniska produkter som främjar omställningen till Nära vård, till exempel produkter som möjliggör diagnosticering, behandling och uppföljning utanför vårdinrättning eller produkter som kan användas för monitorering eller programmering av produkter på distans? I så fall kan du lämna ditt tips till TLV.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, (TLV) bedriver sedan en tid tillbaka något som kallas horisontspaning. Det är ett sätt att identifiera nya medicintekniska produkter som är på väg in på marknaden. Höstens temaspaning gäller produkter som främjar omställningen till Nära vård, det vill säga att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet och hälsofrämjande.

Det kan handla om forsknings- och utvecklingsprojekt, pågående kliniska studier eller nya godkända produkter. TLV bedriver horisontspaningen i samarbete med MTP-rådet (Medicintekniska produktrådet) inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Genom horisontspaningen får MTP-rådet information och en lägesbild över vilka produkter och projekt som kan vara av intresse för framtida användning i hälso- och sjukvården.

– Horisontspaningen är en viktig del i vårt arbete och ett sätt att skaffa oss en överblick av vad som är på gång inom ett visst område. Den här gången är det Nära vård vi fokuserar på, som är ett högaktuellt område, säger Sofia Medin, samordnare i MTP-rådet.

Alla är välkomna att skicka in tips. Det kan vara branschorganisationer, vårdgivare, företag, högskolor, patientföreningar. Senast den 28 september 2022 vill TLV ha in förslagen.

Senast ändrad