Gå till innehåll

Hälsoekonomisk utvärdering av produkt för sedering

Publicerad

MTP-rådet (Medicintekniska produktrådet) har gett TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) i uppdrag att göra en hälsoekonomisk utvärdering av en produkt för sedering av patienter som blir respiratorbehandlade. Utvärderingen är ett steg i processen för ordnat införande i vården.

Produkten som ska utvärderas heter Sedaconda-ACD (II) och är en engångsprodukt för att administrera narkosgaserna isofluran alternativt sevofluran.. Fördelen med Sedaconda är att narkosgasen kan återvinnas vid utandning och reflekteras tillbaka till patienten. Metoden innebär att 90 procent av narkosgasen kan återbrukas. Sedaconda fungerar också som värme- och fuktväxlare. Produkten är avsedd för patienter som behandlas i respirator och utgör ett alternativ till intravenösa narkosmedel..

– TLV kommer nu att utvärdera produkten utifrån hälsoekonomi och när vi får resultatet kommer det att bli en del av underlaget till ett eventuellt beslut om en rekommendation för införande i vården, säger Jan Liliemark, ordförande i MTP-rådet.

MTP-rådet är en del av regionernas samverkansmodell för medicinteknik och ingår i nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik.

Senast ändrad