Gå till innehåll

Tipsa om produkter för godartad prostataförstoring

Publicerad

Just nu genomför Tandvårds- och läkemedelsförmåns­verket (TLV) en temaspaning som gäller medicintekniska produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Temaspaningen görs på beställning av Medicintekniska produktrådets (MTP-rådet) beredningsgrupp.

Ungefär varannan man över 60 år har prostataförstoring. Drygt hälften av de som får godartad prostataförstoring (Benign prostatahyperplasi ) har besvär med blåstömning. När läkemedelsbehandling är otillräcklig är i dagsläget transuretral prostataresektion det vanligaste sättet att avhjälpa problemet. Men det finns sedan några år ett växande utbud av medicintekniska behandlingsalternativ och flera av dessa har etablerats i olika omfattning i vården.

Nu vill Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) kartlägga och utvärdera produkter som används som behandlingsalternativ inom det här området. TLV gör den här så kallade temaspaningen i samarbete med Medicintekniska produktrådets (MTP-rådet) beredningsgrupp inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Genom spaningen får MTP-rådet information och en lägesbild över vilka produkter som kan vara av intresse för framtida användning i hälso- och sjukvården. Tips kan lämnas av alla som arbetar med eller har erfarenhet av den här typen av produkter.

Senast ändrad