Gå till innehåll

Rekommendation av produkter för att underlätta planering av bröstcanceroperationer

Publicerad

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har kommit med en rekommendation till regionerna som gäller två produkter som ska underlätta planeringen av bröstcanceroperationer genom att öka flexibiliteten för de kliniska verksamheterna.

Rekommendationen gäller produkterna Magtrace och Sentimag, som används tillsammans för att kartlägga så kallade portvaktskörtlar. Portvaktskörtlarna opereras ut för analys i syfte att upptäcka spridning av bröstcancer. MTP-rådet bedömer utifrån klinisk evidens att produkterna för detta ändamål fungerar lika bra som den standardmetod som används idag, portvaktskörtelskintigrafi. Däremot finns andra fördelar som till exempel att det inte krävs nuklearmedicinsk utrustning, som är fallet för skintigrafi. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har också gjort en hälsoekonomisk analys och kommit fram till att kostnaden för produkterna visserligen är något högre jämfört med dagens metod, men att de andra fördelarna kan överväga.

– Den här metoden används redan idag på några sjukhus, men vi har nu gjort en bedömning av evidensläget och hälsoekonomin och kommit fram till att produkterna sannolikt är lika bra som dagens standardmetoder plus att de medför större flexibilitet när det gäller utrusning, lagerhållning och logistik. Rekommendationen ska ses som ett stöd till regionerna att besluta om användning av produkterna, säger Ulrica Fjärstedt, ordförande i MTP-rådet.

MTP-rådet ingår i regionernas samverkansmodell för medicinteknik inom det nationella systemet för kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård.

Om produkterna

Överlevnaden vid bröstcancer beror mycket på bröstcancerns stadium vid diagnos. För att kunna avgöra stadium är bedömning av de lymfkörtlar som lymfvätskan från tumören först dräneras till, portvaktskörtlarna, viktig .

Magtrace är ett magnetiskt spårämne som injiceras i anslutning till tumören i bröstet och färdas med lymfvätskan till portvaktskörtlarna där det ansamlas. Sentimag är en sensor som detekterar Magtrace-ämnet och som kirurgen använder för att hitta portvaktskörtlarna för att kunna operera ut dessa och se om de innehåller bröstcancerceller. Magtrace och Sentimag tillverkas av det engelska företaget Endomag.

Portvaktskörtelskintigrafi är den mest använda metoden för att identifiera portvaktskörtlar idag. Den sker med nuklearmedicinsk teknik, vilket innebär att ett radioaktivt ämne injiceras, som gör att portvaktskörtlarna går att spåra med gammakamera och gammaprobe. När Magtrace och Sentimag används behövs ingen nuklearmedicinsk utrustning, vilket gör att fler sjukhus kan använda sig av metoden.

Senast ändrad