Gå till innehåll

Vägledning för 3D-printade produkter i vården

Publicerad

För att klarlägga vilka regulatoriska krav som finns för medicintekniska produkter tillverkade med 3D-utskrivning har Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) tagit fram en vägledning.

Många regioner har börjat eller planerar att börja tillverka produkter med hjälp av 3D-skrivare i egen regi. Eftersom tekniken är förhållandevis ny och regelverket för medicintekniska produkter är nytt råder osäkerhet om hur det europeiska regelverket ska tillämpas. Därför har MTP-rådet nu tagit fram en vägledningen för att klargöra vad som gäller.

– Grunden i lagstiftningen är att medicintekniska produkter ska vara CE-märkta. Oavsett vem som tillverkat produkter som används inom hälso- och sjukvården eller tandvården så måste produkterna vara säkra, lämpliga och ändamålsenliga. När en region är tillverkare så innebär det att regionen har produktansvaret under produktens hela livscykel, säger Mia Isacsson, ledamot i MTP-rådet

Vägledningen är begränsad till egentillverkade och specialanpassade medicintekniska produkter samt icke medicintekniska produkter.

Senast ändrad