Gå till innehåll

Användning av produkt för sedering avråds i rekommendation från MTP-rådet

Publicerad

I en rekommendation från Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) avråds från generell användning av produkten Sedaconda ACD. Produkten kan användas för att ge sedering till patienter som behöver ventilator under intensivvård. Sedaconda ACD bedöms leda till högre kostnader för vården och visar inte på mer positiva effekter jämfört med de standardmetoder som används idag.

Sedaconda ACD är en produkt för engångsbruk som administrerar narkosmedlet isofluran. Den används vid behandling med ventilator under intensivvård. I en rekommendation från Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) avråds nu regionerna från användning av Sedaconda ACD. Motiveringen är att produkten inte visar på några positiva effekter som är större än de substanser och metoder som används idag, plus att en generell användning av produkten skulle innebära ökade kostnader för vården.

Hälsoekonomisk utvärdering

Anledningen till att MTP-rådet har utvärderat produkten är att National Institute for Health and Care Excellence (NICE) tidigare publicerat en rekommendation gällande Sedaconda ACD. NICE är ett offentligt organ i Storbritannien som ger ut riktlinjer inom medicinska områden. MTP-rådet gav därför Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att göra en hälsoekonomisk utvärdering för svenska förhållanden.

– Utifrån det vetenskapliga underlaget som vi fått från företaget har TLV gjort bedömningen att Sedaconda har likvärdiga effekter med intravenös sedering med propofol, den metod och substans som används idag. Däremot är kostnadsbilden högre. Därför ser vi ingen anledning till att rekommendera produkten för användning. Sedan kan det finnas speciella skäl som motiverar användning av Sedaconda. Det är inget vi motsätter oss, säger Ulrica Fjärstedt, ordförande i MTP-rådet.

Som med alla MTP-rådets rekommendationer ses de över efter två år eller om nytt kunskapsunderlag kommer.

Om MTP-rådet

MTP-rådet verkar för ordnat införande av medicinteknik och är regionernas samverkansmodell för medicinteknik inom Nationellt system för kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård.

Senast ändrad