Gå till innehåll

AsthmaTuner

Publicerad

AsthmaTuner är en trådlös spirometer med tillhörande mobilapplikation för patienten samt ett webbgränssnitt som möjliggör för vårdpersonal att ta del av den information som registreras av patienten. MTP-rådet har lämnat ett yttrande angående AsthmaTuner.

Senast ändrad