Gå till innehåll

Kontinuerlig glukosmätare för diabetes FreeStyle Libre

Publicerad

FreeStyle Libre är ett sensordrivet system för kontinuerlig glukosmätning, avsett för egenkontroll av glukosnivåer hos personer med insulinbehandlad typ 1 eller typ 2-diabetes.

MTP-rådet har lämnat ett yttrande angående FreeStyle Libre och FreeStyle Libre 2, 2022-02-17.

Rekommendationen är en uppdaterad version av tidigare rekommendation för produkten.

Senast ändrad