Gå till innehåll

Produktgrupp tyngdtäcken vid sömnbesvär/­sömnproblem

Publicerad

2024-04-09: I Socialstyrelsens nationella riktlinje om ADHD och autism (2024-03-19) framgår det att för vuxna med autism, ADHD och insomni, som har fått stöd för att få goda sömnvanor men där stöden inte fått tillräcklig effekt, kan tyngdtäcke erbjudas. Socialstyrelsen baserar sin rekommendation på beprövad erfarenhet genom ett så kallat konsensusutlåtande från yrkesverksamma inom ADHD och autism.

MTP-rådets rekommendation ligger dock fast om att regionerna inte ska förskriva tyngdtäcken med offentliga medel. Det vetenskapliga underlaget har bedömts som bristfälligt och visar inte på någon tydlig patientnytta. Beprövad erfarenhet räcker i detta fall inte som grund för att motivera offentlig finansiering. Tyngdtäcken kan däremot finansieras om de används för vetenskapliga studier.

Se även förtydligande i Frågor och svar.

Uppdaterad version av rekommendation gällande tyngdtäcken.
2022-10-25.

Senast ändrad