Gå till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi på en övergripande nivå hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi listar eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Webbplatsen administreras och förvaltas av Janusinfo.se i Region Stockholm.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vårt mål är att janusinfo.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som hänvisar patienter.

Vi håller successivt på att utveckla webbplatsen för att förbättra tillgängligheten eftersom vi för närvarande inte uppfyller alla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknik

  • Det finns sidor på webbplatsen som har kod som inte validerar.

Pedagogik

  • Det finns PDF-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns filmer på webbplatsen som inte är textade.
  • Navigationsmenyn är oförutsägbar eftersom den innehåller länkar till både externa och interna sidor.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Du kan kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av webbplatsen. Kontakta oss via e-post: redaktionen (janusredaktionen.hsf@regionstockholm.se) tar gärna emot synpunkter på både innehåll och funktioner.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kan du också vända dig till Myndigheten för digital förvaltning.

Hur vi testat webbplatsen

Janusinfo.se har granskats manuellt av en utomstående part (Axess lab) den 15 november 2022.