Gå till innehåll

Tipsa om medicinteknisk produkt!

Här kan du tipsa om en medicinteknisk produkt eller produktområden som du anser borde nomineras för utvärdering och rekommendation av MTP-rådet.

Nomineringen är till för regioner, grupper inom kunskapsstyrningen, professions- och branschorganisationer, medarbetare inom hälso- och sjukvården samt företag.

Nomineringen kommer att skickas till MTP-rådets beredningsgrupp för bedömning. Återkoppling sker till angiven kontaktperson.

Om du har frågor kring nomineringen eller processen för nationellt ordnat införande är du välkommen att kontakta oss här.
medicinteknik@skr.se
Är produkten CE-märkt?
Är produkten CE-märkt?


Beskrivning av medicinskt syfte, diagnos/indikation


Investeringskostnad/inköpskostnad


Vilka erfarenheter har du av produkten?

Recaptcha * (obligatorisk)