Gå till innehåll

Uppföljning

Uppföljning av användning av medicintekniska produkter behövs för att samla kunskap om hur en viss produkt eller produktgrupp kan bidra till hälso- och sjukvården i stort. Teknik lyfts fram som en central del i den framtida hälso- och sjukvården men vi behöver lära oss mer vilken medicinteknik som bidrar till tillräckligt stor nytta i förhållande till kostnad.

MTP-rådet arbetar med att utveckla hur användningen av medicintekniska produkter som rådet utvärderar ska kunna följas upp bättre. Det handlar om hur data kan inhämtas, vilka parametrar bör följas och hur ska data analyseras och presenteras för att fungera som beslutsunderlag och ge MTP-rådet möjlighet att uppdatera tidigare rekommendationer.