Gå till innehåll

Beslut om att ta fram rekommendation

Produkter som föreslås av MTP-rådets beredningsgrupp presenteras för MTP-rådet som tar beslut om det ska tas fram en nationell rekommendation för produkterna. MTP-rådets bedömning görs utifrån uppsatta prioriteringskriterier. Om det finns flera liknande produkter kan en rekommendation även omfatta en produktgrupp.

Underlag som ligger till grund för en rekommendation

Vilken typ av underlag som behövs för att MTP-rådet ska kunna ta fram en rekommendation kan variera beroende på typ av produkt. Vanligtvis ligger följande underlag till grund för en rekommendation:

Tillfällig rekommendation om avvaktan

Vid beslut om att en rekommendation ska tas fram kan MTP-rådet rekommendera regionerna att avvakta med införande av den medicintekniska produkten i väntan på MTP-rådets utvärdering och rekommendation.