Gå till innehåll

Införande

Efter att MTP-rådet beslutat en rekommendation om att en produkt bör eller kan införas, beslutar varje region om införande ska ske i enlighet med rekommendationen. Införandet hanteras sedan enligt respektive regions lokala rutiner. Det är med andra ord den enskilda regionen som ansvarar för införandet av den rekommenderade produkten.