Gå till innehåll

Upphandling

Regionerna ansvarar för att säkra tillgången till medicintekniska produkter i vården genom upphandling.

Den inköpsstrategi som tagits fram inför MTP-rådets beslut kan utgöra stöd för regionernas strategiska överväganden inför upphandling.

En vägledning för hur grupper inom kunskapsstyrningen ska gå till väga om de har önskemål om nationell upphandling finns publicerad.