Gå till innehåll

Ordnat införande

Nationellt ordnat införande drivs inom ramen för Regionernas samverkansmodell för medicinteknik som är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. Genom nationellt ordnat införande samverkar alla Sveriges regioner för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av medicintekniska produkter över hela landet.

Det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, ger rekommendationer om införande och användning av medicintekniska produkter. MTP-rådets beredningsgrupp ansvarar för arbetet med horisontspaning av medicintekniska produkter och bereder ärenden till MTP-rådet.

Varför nationellt ordnat införande?

Eftersom det finns ett stort flöde av nya medicintekniska produkter är det en utmaning för varje region att själv utvärdera och avgöra produkters relevans. Produkter införs idag olika i landet och samverkan behövs för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av medicintekniska produkter.

Nationellt ordnat införande syftar till att på ett systematiskt sätt implementera ny evidensbaserad kunskap och utveckla hälso- och sjukvården. Eftersom vården kontinuerligt utvecklas genom innovationer samtidigt som regionerna har ändliga resurser, behöver kunskapsbaserade och många gånger svåra prioriteringar göras. MTP-rådets arbete med ordnat införande är ett stöd till regionerna för prioritering av ändliga resurser med den etiska plattformen som grund för beslut om rekommendation.