Gå till innehåll

Samverkansmodellen

Regionernas samverkansmodell för medicinteknik är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. Samverkansmodellen syftar till att positionera regionerna som en samlad handlingskraftig aktör och företrädare för kunskapsbaserad och jämlik vård med etiskt ansvarstagande inom det medicintekniska området. 

Arbetet inom samverkansmodellen koordineras och förvaltas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Arbetet sker i nära samarbete med övriga grupper inom kunskapsstyrningsorganisationen såsom nationella programområden, NPO, nationella arbetsgrupper, NAG, och andra relevanta regionala nätverk. 

Nationellt ordnat införande bygger också på nära samarbete med myndigheter, framförallt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, kliniska experter, medicintekniska företag och patienter. Inom ramen för regionernas samverkansmodell drivs nationellt ordnat införande och samordning av regionernas inköpschefer. 

    Aktuell regionsamverkan

    Organisation