Gå till innehåll

Patientsamverkan

MTP-rådet och NT-rådet har ett gemensamt patientråd. Syftet med patientrådet är att fånga upp patienters och närståendes perspektiv samt kunskap inom aktuella frågor i arbetet med nationellt ordnat införande av medicinteknik och läkemedel.   

Patientrådets medlemmar nomineras via Funktionsrätt Sverige, Sällsynta diagnoser och Nätverket mot cancer. Medlemmarna i patientrådet är enskilda representanter för patientorganisationer med särskild erfarenhet av och intresse för medicinteknik och läkemedel. Inval till Patientrådet görs av MTP-rådets och NT-rådets båda ordföranden efter nominering och bedömning av jävsdeklaration.