Gå till innehåll

Regional inköpschefssamordning

Samordningen av regionernas inköpschefer startades på uppdrag av Regiondirektörsnätverket i mars 2020 med syfte att bättre möta efterfrågan på medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning under covid-19-pandemin. Samordningens huvudsakliga fokus utvecklades därefter till en inköpsstrategisk samverkan främst inom området medicinteknik.

Regionernas inköpschefer och företrädare för inköp av medicinteknik möts återkommande i syfte att dela erfarenheter och kompetens mellan regionerna och andra relevanta aktörer. Samordningen ska leda till effektivare resursutnyttjande, minskat dubbelarbete och stärkt försörjningsberedskap. Vidare syftar inköpschefsamordningen till att stödja nationellt ordnat införande av medicinteknik.