Gå till innehåll

Införandeprojekt ISO-standard 80369-6, även kallat NRFit

Publicerad

ISO 80369-6/NRFit™ är standarden för neuroaxiala användningsområden och (större) regional anestesi som togs fram 2016 för att minska risken att bland annat läkemedel som är menade för blodbanan ges till nervsystemet, exempelvis epiduralt eller intratekalt, och tvärtom. Nationell samverkansgrupp Läkemedel och Medicinteknik har anlitat en genomförandegrupp för att stödja och samordna regionernas egna aktiviteter.

Nationellt gemensamt införande av ISO 80369-6 (NRFit™) är planerat till perioden 2 september till 31 oktober 2024 med preliminära datum för respektive region enligt inkomna uppgifter till och med 2024-03-15. Se tabell för införande nedan.

Bakgrund

Det finns idag ett stort problem med ​felaktig användning av Luer-kopplingar (ISO-standard 80369-7) på ​grund av att samma koppling används för ​olika ändamål. ​

​Intravenösa läkemedel, inklusive vätskebehandling, har upprepade gånger felaktigt letts in i nervsystemet och vice versa med allvarliga konsekvenser för patienterna. Det har orsakat dels tillfälliga hjärt- och nervskador men också permanenta skador som paraplegi och till och med dödsfall.​ Varningar och förebyggande åtgärder har införts, exempelvis att markera förpackningar, infarter och katetrar extra tydligt, men misstag med medicinering och vätsketillförsel har ändå fortsatt.

​Att införa en specifik neuroaxial kopplingstyp i form av NRFit förväntas göra vården betydligt säkrare genom att läkemedel avsett för en specifik administreringsväg inte längre kan kopplas till annan än den avsedda.

I februari 2023 beslutade Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket om en uppdragsbeskrivning för nationell samordning som stöd för den omställning som alla regioner behöver genomföra. Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik (NSG LM/MT) är styrgrupp för nationella samordningen av införandet och uppdragsgivare till den genomförandegrupp som koordinerar insatserna och stödjer regionernas kontaktpersoner och införandeprocesser.

Preliminära införandedatum 2024

Preliminära införandedatum


Region

Datum/Period

Norra

Norrbotten

november


Västerbotten

slutet okt


Jämtland Härjedalen

16 sept


Västernorrland

4 sept

Mellansverige

Dalarna

4 sept


Gävleborg

8 okt


Uppsala

4 sept


Västmanland

4 sept


Örebro

14 okt


Värmland

21 okt


Sörmland

4 sept

Stockholm/Gotland

Stockholm

23-27 sept


Gotland

23-27 sept

Sydöstra

Östergötland

9 sept


Jönköping

9 sept


Kalmar

9 sept

Västra

Västra Götaland

23 sept-25 okt

Västra/Södra

Kronoberg

25 sept


Blekinge

25 sept


Halland

11 sept


Skåne

25 sept

NRFit Kontaktperson

NRFit Kontaktperson

Namn

Region

Malin Grimskär

Region Blekinge

Torbjörn Roos

Region Dalarna

 

Region Gävleborg

Maria Amér

Region Gotland

Anne-Lee Edenhammar

Region Halland

Nadja Isberg

Region Jämtland Härjedalen

Viktor Högsborn

Region Jönköpings län

Harald Persson

Region Kalmar län

Johanna Larén-Sandgren

Region Kronoberg

Martin Isegran

Region Kronoberg

Petra Fors

Region Norrbotten

Inger Andersson

Region Örebro län

Emma Dehlin

Region Örebro län

Lina De Geer

Region Östergötland

Petra Widerkrantz

Region Skåne

Jesper Sperber

Region Sörmland

Marie Eivarsson

Region Stockholm

Birgitta Birgisdottir

Region Uppsala

Cecilia Grankvist

Region Värmland

Niklas Larsson

Region Västerbotten

Tobias Bergman

Region Västernorrland

Emma Behrens

Region Västmanland

Peter Dahm

Västra Götalandsregionen

Senast ändrad