Gå till innehåll

Arkiv

Här finns rekommendationer från MTP-rådet, antingen för att de ersatts av en ny rekommendation eller för att MTP-rådet inte kan garantera aktualiteten.

Baserat på den etiska plattformen och den hälsoekonomiska värderingen av den medicintekniska produkten eller metoden, avger MTP-rådet en rekommendation till regionerna om användning.

AsthmaTuner, spirometer för egenkontroll och behandling av astma

FoundationOne CDx, tjänst för genetisk diagnostik av cancertumörer

Insulinpumpar av typen hybridpumpar vid diabetes

FreeStyle Libre, kontinuerlig glukosmätare för diabetes

Optune

Rectal spacer

Tyngdtäcken vid sömnbesvär/­sömnproblem
Tyngdtäcken